czwartek, 28 lutego 2013

I & I Part 7 Australijskie szkolnictwo - uniformy i studia


Nadarzyła się okazja do napisania kolejnej części o szkolnictwie. W tym artykule, znajdą się informacje o mundurkach szkolnych i kilka przykładów, kilka informacji na temat studiowania w Asutralii.
 
MUNDURKI SZKOLNE
 


 
 
 Mundurki szkolne są obowiązkowe w każdej szkole w Australii. Australijski parlament uchwalił także ulgę
podatkową na zakup mundurków szkolnych.
Rodzice będą więc mogli odliczyć do 50% kosztów
zakupu mundurków. Nowa ulga będzie kosztowała budżet federalny 340mln AUD przez 4 lata.

Mundurki będą musiały spełniać wymagania określone przez szkoły. Nie będzie obowiązku posiadania na mundurkach tarczy szkolnej. Niektóre szkoły wymagają jedynie odpowiedniego koloru ubrania (co świetnie pokazuje kto do jakiej szkoły uczęszcza).  Mundurek szkolny w wydaniu Australijskim nie jest chińską szmatą, tylko  odpowiednim skrojonym "garniturem".

Typowe detale szkolnych mundurków dla chłopców to spodnie, krótkie spodenki, sweter oraz zapinana na guziki kuszula albo koszulka polo. Mundurki dla dziewcząt to spódnice, spódnico-spodnie, sukienki, sweterki, bluzki lub koszulki polo. Obowiązkowo każdy musi posiadać nakrycie głowy z logo szkoły. Można się spotkać również z takimi samymi ubraniami sportowymi dla dziewcząt i chłopców, chodzi mi tutaj o spodenki.W szkołach prywatnych i katolickich uczniowie mogą również mieć krawat, kapelusz i/lub czapkę. Mundurki w takich szkołach są bardziej oficjalne, jednak w każdej szkole jest dyscyplina pod względem noszenia mundurka. Jedynie w miesiącach zimowych można spodenki zastąpić getrami (dot. dziewcząt). W każdej szkole należy przestrzegać zasad noszenia mundurka, należy szanować ubiór, w niektórych szkołach są zasady mówiące o tym iż nie należy opuszczać terenu szkoły w strojach gimnastycznych. Uczniów każdej szkoły może spotkać kara, jeżeli zostaną zauważeni przez nauczyciela lub inną osobę ze szkoły w miejscu publicznym, nieprawidłowo nosząc mundurek.
Jeżeli chodzi o krawaty, to w niektórych szkołach są one wymagane w innych nie, wymagane są przede wszystkim w lecie. Są jednak szkoły w których należy posiadać krawat przez cały rok szkolny.
Tradycją jest, że uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej i ostatnich klas szkoły średniej (11 i 12) noszą swetry, specjalne bluzki i koszulki przynależne tylko ich rocznikom. Na plecach zazwyczaj wymienione są ich nazwiska, lub po prostu widnieje tam dany rok w którym ukończą szkołę i napis np. "Seniors".

STUDIA
 
Temat studiów w Australii to właściwie temat rzeka. Jak w każdym innym kraju jest tutaj sporo możliwości, kolejnym tematem związanym ze studiami są wizy (studenckie).
 
W Australii tak jak w wielu innych krajach, mamy studia licencjackie, magisterskie, MBA.
Studia licencjackie, to najczęściej wybierane tutaj studia, nazywane Bachelor.
Są to tzw. studia "undergraduate", które trwają 3 lub 4 lata. Składają się więc z 6 lub 8 semestrów.
Aby otrzymać tytuł Bachelor w większości przypadków należy zaliczyć co najmniej 24 przedmioty. Po ukończeniu studiów licencjackich można kontynuować naukę na studiach podyplomowych, na poziomie magisterskim (Master Degree).
Studia Magisterskie są raczej rzadziej wybierane przez Australijczyków w przeciwieństwie do Polskich studentów. Australijczycy rzadko decydują się na kontynuację nauki na studiach po studiach licencjackich. W wielu przypadkach wolą najpierw zdobyć doświadczenie zawodowe a dopiero potem, w miarę możliwości finansowych, rozpoczynają studia podyplomowe na poziomie Master Degree, co również ułatwia pracę którą wykonują i wzbogaca ich wiedzę.
W zależności od kierunku studiów i uniwersytetu studia podyplomowe moga trwać od roku do dwóch lat.
MBA - Studia Master of Business Administration cieszą się coraz większą popularnością w Australii szczególnie wśród obcokrajowców. Aby dostać się na te studia w większości przypadków od kandydatów wymaga się odpowiednich kwalifikacji oraz udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Oczywiście bardzo ważna jest znajomość języka angielskiego.
 
Przyjęcia na studia
 
Podobnie jak w Polsce rok akademicki w Australii dzieli się na 2 semestry.
Jednak jak kazdy się domyśla, rok akademicki w Australii rozpoczyna się w innym miesiący niż w Polsce, jest to bowiem luty, dodatkowo w lipcu możliwe są przyjęcia na wybrane kierunki studiów.
Aby dostać się na studia należy spełkić kilka podstawowych warunków.
Jednym z nich i chyba najważniejszym jest znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie czyli English Proficiency Requirements. Najczęście wiedzę tą sprawdza się na podstawie wyników z egznaminu językowego IELTS. W wielu przypadkach musi być on zaliczony na poziomie 6.0 (IELTS Academic Module). Na kierunkach jak medycyna czy studia inżynierskie często egzamin IELTS musi być na poziomie 7.0.
W przypadku studiów licencjackich (undergraduate) zamiast potwierdzenia znajomości języka angielskiego zdanym na odpowiednim poziomie egzaminu IELTS, można zostać przyjętym na studia na podstawie ukończonego kursu językowego (najczęściej EAP) na odpowiednim poziomie w wybranych szkołach językowych i zostać przyjętym na daną uczelnię na podstawie tych wyników.
 
Oprócz znajmości języka angielskiego, potrzebne są odpowiednie dokumenty tj. świadectwo ukończenia szkoły średniej. W przypadku Polaków musi to być dokładnie dokument dojrzałości, czyli nasza matura. Dokumenty powinny być w języku angielskim lub przetłumaczone przez tłumacza na ten język.
 
Studenci którzy w trakcie studiów się przenoszą do innych krajów i kontynuują tam  naukę często pytają o uznawanie przedmiotów przez dane uczelnie. Niektóe z uniwersytetów Australijskich aby zachęcić zagranicznych studentów do studiowania na swoich kampusach oferują taką możliwość czyli zaliczanie niektórych przedmiotów. Może się to zdarzyć w przypadku studentów, którzy rozpoczęli  studia w Europie i planują ich dokończenie w Australii. Aby wybrany Australijski uniwersytet zadecydował o zaliczeniu przedmiotów należy złożyć wyciąg ukończonych przedmiotów na podstawie któego uczelnia zadecyduje ile przedmiotów może zostać zaliczonych.
 
Opłaty za studia
 
Studia w Australii są płatne i w porównaniu ze studiami w Polsce wydaja się one dosyć drogie. Należy jednak pamiętać, że wiele Australijskich uniwersytetów uznawanych jest za prestiżowe uczelnie posiadające kontakty z ośrodkami naukowymi na całym świecie.
Rok nauki na uniwersytecie to około 14.000-20.000 tysięcy dolarów i jeśli ubiegamy się o przyjęcie na daną uczelnię z zagranicy i uda nam się to, to musimy w całości opłacić studia za cały rok.
 
Aby ukończyć studia na poziomie licencjatu należy liczyć się z wydatkiem około 40.000-50.000 AUD za 3 lata nauki. Dwa lata nauki na studiach podyplomowych (magisterskich) to jakieś 20.000-30.000 AUD. Będąc w Australii, nie jesteśli zmuszeni do płatniści rocznych, możemy płacić co pół roku.
 
WIZY STUDENCKIE
 
W ostatnim czasie wizy studenckie to popularny i często poruszany temat.
Wizy studenckie wydawane są na okres dłuższy niż 3 miesiące i o ich długości decyduje czas przez jaki będzie się pobierać naukę w Australii.
O wizę studencką można aplikować na 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem kursu. Po uzyskaniu wizy, na któą się czeka około 2-4 tygodni, można przylecieć do Australii. Po zakończeniu kursu, wizy są ważne jeszcze przez jeden, dwa lub nawet trzy-cztery miesiące, w zależności od długości kursu i daty jego zakończenia. Pozwala to studentom pozostać trochę na terytorium Australii i np. spędzić ten czas zwiedzając kraj.
 
Długość nauki                                                  Ważność wizy po zakończeniu nauki
 
do 10 miesięcy                          wiza studencka jest ważna 1 miesiąc dłużej po zakończeniu nauki
 
więcej niż 10 miesięcy             wiza studencka jest ważna 2 miesiące dłużej po zakończeniu nauki
 
więcej niż 10 miesięcy             wiza studencka jest ważna 2 miesiące dłużej po zakończeniu nauki
   i nauka kończy się                  lub wydawana do 15 marca następnego roku kalendarzowego  
               w okresie                   (może więc być ważna 3 lub 4 miesiące dłużej po zakończeniu nauki).
listopad-grudzień                                                                                                                   
 
 
Edukacja w Australii to dobra inwestycja w samego siebie. Podróż na drugi koniec świata daje ogromne możliwości poszerzenia horyzontów, poznawania nowych kultur, zobaczenia ciekawych miejsc, doskonalenia swojeg znajomości języka, poznania ciekawych ludzi. Znajomości ze studentami z całego świata to ciekawe przeżycie, które każdy zapamięta do końca życia.
 
KATEGORIE WIZ STUDENCKICH
 
570Independent ELICOS dla zagranicznych studentów podejmujących naukę na kursach językowych typu ELICOS (English Language Intensive Courses for Overseas Students)
571Schools dla studentów podejmujących naukę w szkołach podstawowych, szkołach średnich (typu junior i senior secondary school) oraz w ramach międzynarodowej wymiany międzyszkolnej
572Vocation Education and Training (VET) dla studentów podejmujących naukę w specjalistycznych szkołach kierunkowych TAFE i College, na poziomie Certyfikatu I, II, III i IV, oraz Diploma i Advanced Diploma
573Higher Education dla studentów podejmujących naukę na poziomie Bachelor Degree, Graduate Certificate i Graduate Diploma oraz Master Degree
574Masters and Doctorate dla studentów podejmujących naukę i badania na wyższych uczelniach w zakresie studiów magisterskich i doktoranckich (Masters Degree i Doctoral Degree)
575Non-award Foundation Studies/Other dla studentów uczestniczących w różnego rodzaju kursach, których ukończenie nie wiąże się z otrzymaniem certyfikatu bądź dyplomu. Są to m.in. kursy przygotowawcze do studiów na Uniwersytecie
575AusAID or Defence Sponsored dla studentów kursów sponsorowanych przez rząd Australii lub Australijski Departament Obrony
 
 
APLIKACJA O WIZĘ STUDENCKĄ
 
Poniżej podaję warunki jakie należy spełnić ubiegając się o wizę studencką:
  
»  Należy posiadac wazny paszport (jego ważność nie powinna być krósza niż planowany czas nauki w Australii).
»   Należy zostać przyjętym na kurs w Australijskiej szkole i posiadać Confirmation of Enrolment (CoE) - potwierdzenie przyjęcia na ten kurs. Niektórzy pośrednicy pomagają w zapisaniu się odpowiednie kursy.
» Należy wypełnić wniosek wizowy - można go złożyć osobiście w Ambasadzie, lub online.
» Należy uiścić opłatę $535 za rozpatrzenie wniosku wizowego
» Trzeba posiadać ubezpieczenie zdrowotne na czas pobytu w Australii, któe organizuje się poprzez zapis do szkoły.
» Trzeba przejść badania medyczne (jeżeli urząd imigracyjny będzie tego wymagał). Badania obejmują prześwietlenie klatki piersiowej, oraz ogólne badania internistyczne. Lekarze są również wyznaczani przez urząd imigracyjny. Badania robi się po złożeniu aplikacji o wizę studencką.
» Trzeba zadeklarować posiadanie wymaganych funduszy na czas pobytu w Australii, zazwyczaj jest to wyciąg z konta.
» Należy spełnić warunek dotyczący niekaralności
»Należy również spełnić warunek Genuine Temporary Entrant. Jest to konieczność udowodnienia że jest się Genuine Temporary Entrant - czyli aplikantem o wizę studencką, który za główny cel wyjazdu stawia sobie chęć nauki/studiów w Australii. By sprawdzić, że tak naprawdę jest urzędnicy rozpatrujący aplikację mogą wymagać dodatkowych dokumentów od aplikantów. Dokuemnty te mogą obejmować:
- potwierdzenia, że aplikanci posiadają do zadeklarowanych i wymaganych funduszy na pobyt w Australii
- aktualne CV (w Australii nazywa się to Resume)
dyplomy z poprzednich uczelni lub listy referencyjne od pracodawców potwierdzające zatrudnienie
- potwierdzenie zarobków
- list motywacyjny

 Istnieją również inne możliwości dla studentów, jak studiowanie połączone z pracą, można wtedy pracować 20h tygodniowo i legalnie co jest w tym najważniejsze.

O możliwości pracy podczas studiów napiszę w innym artykule. Tak jak napisałam wcześniej jest to bardzo szeroki temat i wiele można o tym pisać i mówić. Na stronahc internetowych również można znaleźć wiele porad i informacji jak starać się o wizę studencką. Jednak moim zdaniem, należy na własnej skórze przejść taki proces i porozmawiać z ludźmi którzy sami tego doświadczyli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz